HP Officejet 4110 Yardım

background image

hp officejet

4100 series

all-in-one

başvuru kılavuzu

background image

 Telif Hakkı Hewlett-Packard
Company 2003
Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin
hiçbir bölümü, Hewlett-Packard
Company kuruluşunun önceden yazılı
izni olmaksızın fotokopi yoluyla veya
herhangi bir şekilde çoğaltılamaz,
başka bir dile çevrilemez.
Bu ürün, U.S. Patent 4,558,302
kapsamında lisanslı olan LZW
uygulamasını içeren Adobe PDF
teknolojisini destekler.

Copyright  1989-2003 Palomar
Software Inc. The HP Officejet
4100 Series, Palomar Software, Inc.
www.palomar.com tarafından lisansı
verilen yazıcı sürücüsü teknolojisini
içerir.
Telif hakkı  1999-2003 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple amblemi, Mac, Mac
amblemi, Macintosh ve Mac OS;
Apple Computer, Inc. Kuruluşunun
A.B.D ve diğer ülkelerde tescilli ticari
markalarıdır.
Yayın numarası: Q1608-90182
Birinci baskı: Haziran 2003
A.B.D, Meksika, Almanya, Singapur
veya Çin’de basılmıştır

Windows

D

, Windows NT

D

, Windows

ME

D

, Windows XP

D

ve Windows

2000

D

; Microsoft Corporation

kuruluşunun A.B.D’de- tescilli ticari
markalarıdır.

Intel

D

ve Pentium

D

; Intel Corporation

kuruluşunun tescilli ticari markalarıdır.

uyarı

Bu belgedeki bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir ve Hewlett-
Packard Company kuruluşunun nihai
taahhüdü olarak anlaşılmamalıdır.

Hewlett-Packard, bu belgede
olabilecek hatalardan dolayı sorumlu
değildir, bu belgeye ilişkin olarak,
satılabilirlik ve belirli bir amaca
uygunluk konularındaki zımni
garantiler de dahil, ancak bunlarla
sınırlı kalmamak üzere, açıkça veya
zımnen herhangi bir garanti vermez.
Hewlett-Packard Company, bu
belgenin ve açıkladığı bir program
öğesinin temini veya kullanılmasıyla
olduğu iddia edilen veya bununla
ilişkili hiçbir arızi veya sonuç olarak
ortaya çıkan hasardan dolayı yükümlü
olmayacaktır.
Not: Yasal bilgileri bu kılavuzun
“Teknik bilgiler” bölümünde
bulabilirsiniz.

Çoğu yerde aşağıdaki öğelerin
kopyalanması yasalara aykırıdır. Emin
olmadığınız durumlarda, öncelikle
yasalar konusunda bilgili bir yetkiliye
danışın.
• Devletle ilgili belgeler:

- Pasaportlar
- Göçmenlik belgeleri
- Özel hizmet belgeleri
- Kimlik işaretleri, kartlar veya

rütbeler

• Devletle ilgili damgalar:

- Pul damgaları
- Gıda damgaları

• Devlet kurumlarından alınan

belgeler, fişler

• Kağıt para, seyahat çekleri veya

para havaleleri

• Mevduat sertifikaları
• Telif hakkı bulunan unsurlar

güvenlik bilgileri

Uyarı! Yangın veya şok
tehlikesinden korunmak
için, bu ürünü yağmura
veya neme maruz
bırakmayın.

Bu ürünü kullanırken, yangın veya
elektrik şoku tehlikelerini azaltmak için
her zaman temel güvenlik tedbirlerini
uygulayın.

Uyarı! Olası şok
tehlikesi

1

Kurulum posterindeki tüm
yönergeleri okuyup anlayın.

2

Ürünü bir güç kaynağına
bağlarken yalnızca topraklı bir
elektrik prizi kullanın. Prizin
topraklı olup olmadığını
bilmiyorsanız, yetkili bir
elektrikçiye başvurun.

3

Ürün üzerinde bulunan tüm
uyarılara ve yönergelere uyun.

4

Bu ürünü temizlemeden önce,
fişini elektrik prizinden çıkartın.

5

Bu ürünü suya yakın yerlerde
veya ıslak olduğunuzda kurmayın
veya kullanmayın.

6

Ürünü sağlam bir zemin üzerine,
güvenli bir şekilde yerleştirin.

7

Ürünü, kablosuna basılmayacak
ve zarar görmeyeceği bir yere
kurun.

8

Ürün normal biçimde
çalışmadığında, çevrimiçi Sorun
Giderme yardımına bakın.

9

Ürünün içinde kullanıcı
tarafından değiştirilebilecek
parça yoktur. Servis konusunda
yetkili servis personeline
başvurun.

10 Havalandırması iyi olan bir yere

kurun.

Adobe ve Acrobat
amblemi Adobe Systems
Incorporated kuruluşunun
A.B.D ve/veya diğer
ülkelerde tescilli ticari
markası veya ticari
markasıdır.

background image

iii