HP Officejet 4110 - obsługa i informacje dostępne w internecie

background image

obsługa i informacje dost!pne w internecie

Posiadaj8c dost'p do Internetu, moesz uzyskać pomoc na stronach witryny internetowej
firmy HP pod adresem:

www.hp.com/support

Za poBrednictwem witryny internetowej mona uzyskać pomoc techniczn8, sterowniki,
zamówić materiały eksploatacyjne i uzyskać informacje o sposobie zamawiania
produktów firmy HP.