HP Officejet 4110 - wsparcie techniczne hp

background image

wsparcie techniczne hp

W niniejszym rozdziale zawarto informacje o sposobie obsługi klientów firmy Hewlett-
Packard.
JeBli odpowiedzi nie mona znaleJć w papierowej lub ekranowej dokumentacji
dostarczonej z produktem, naley skontaktować si' z jednym z punktów obsługi
technicznej firmy HP, których lista znajduje si' na nast'pnych stronach. Niektóre usługi
dost'pne s8 tylko w USA i Kanadzie, inne w wielu krajach/regionach na całym Bwiecie.
JeBli na liBcie nie podano numeru pomocy telefonicznej w danym kraju lub regionie, naley
zwrócić si' o pomoc do najbliszego autoryzowanego punktu sprzeday produktów
firmy HP.