HP Officejet 4110 - spis treści

background image

spis tre ci

1 uzyskiwanie pomocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 pocz#tek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

korzystanie z urz8dzenia hp officejet za poBrednictwem komputera . . . . 4

3 ładowanie oryginałów i papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ładowanie oryginałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ładowanie papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ładowanie kopert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ładowanie papieru fotograficznego 102 x 152 mm . . . . . . . . . . . . . . 12
ładowanie kartek pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
wskazówki dotycz8ce ładowania pozostałych rodzajów papieru
do podajnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ustawianie rodzaju papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ustawianie rozmiaru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4 korzystanie z funkcji kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

tworzenie kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
wykonywanie specjalnych zadaH kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
opcje kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5 korzystanie z funkcji skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

skanowanie oryginału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
zatrzymywanie skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6 korzystanie z funkcji faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

wysyłanie faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
odbieranie faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
drukowanie sprawozdaH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
regulacja rozdzielczoBci i kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
zmiana innych ustawieH faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ustawianie szybkiego wybierania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
wprowadzanie podstawowych ustawieH faksu z panelu przedniego . . . 35
menu faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
menu ustawieH dla poleceH faksowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

7 konserwacja urz#dzenia hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

czyszczenie szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
czyszczenie białego paska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
czyszczenie obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
korzystanie z pojemników z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
przywracanie ustawieH fabrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

background image

spis treBci

hp officejet 4100 series

iv

ustawianie szybkoBci przewijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
ustawianie czasu opóJnienia komunikatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
odgłosy auto-konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
opcje menu ustawieH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

8 informacje dodatkowe dotycz#ce instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

moliwe problemy z instalacj8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
usuwanie i ponowna instalacja oprogramowania hp officejet . . . . . . . .48
podł8czanie urz8dzenia hp officejet do telefonu, modemu lub
automatycznej sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
dodatkowa pomoc w rozwi8zywaniu problemów . . . . . . . . . . . . . . . .50

9 informacje techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

parametry fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
informacje na temat zgodnoBci z przepisami . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

10 wsparcie techniczne hp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

obsługa i informacje dost'pne w internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
obsługa klientów firmy hp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
przygotowanie urz8dzenia do wysyłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
centrum dystrybucyjne firmy hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

11 informacje o gwarancji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

obsługa gwarancyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
rozszerzenie gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
zwrot urz8dzenia hp officejet do serwisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ograniczona gwarancja hewlett-packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

background image

1

1