HP Officejet 4110 - funkcje panelu przedniego

background image

funkcje panelu przedniego

Spójrz na ponisze ilustracje i zapoznaj si' z rozmieszczeniem przycisków na
panelu przednim.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

przycisk zastosowanie

1

Wł#cz: słuy do wł8czania i wył8czania urz8dzenia HP Officejet.

2

Strzałka w Lewo: słuy do przewijania ustawieH lub usuwania znaku z tekstu w polu.

3

Strzałka w Prawo: słuy do przewijania ustawieH.

4

Enter: słuy do wybierania i zapisywania wyBwietlonych ustawieH.

5

Anuluj: słuy do zatrzymywania zadania, zamykania menu lub anulowania ustawieH
przycisków.

6

Start, Kolor: uruchamia funkcj' kolorowego kopiowania, skanowania lub
przesyłania faksu.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 2

4