HP Officejet 4110 - wykonywanie specjalnych zadań kopiowania

background image

wykonywanie specjalnych zada' kopiowania

Poza obsług8 standardowych funkcji kopiowania, urz8dzenie HP Officejet moe
te kopiować zdj'cia i dopasowywać kopie do strony.