HP Officejet 4110 - ustawianie liczbykopii

background image

ustawianie liczby kopii

Liczb' kopii mona ustawić za poBrednictwem panelu przedniego.

1

NaciBnij przycisk Kopiuj.

2

WprowadJ liczb' kopii przy uyciu klawiatury lub przycisków

lub

.

3

NaciBnij przycisk Enter.

4

NaciBnij Start, Mono lub Start, Kolor.

Wskazówka: NaciBni'cie przycisku strzałki w prawo powoduje,
e po przekroczeniu 10 liczba kopii b'dzie si' zmieniała
skokowo o 5, co ułatwia ustawienie duej liczby kopii.