HP Officejet 4110 - rozjaśnianie lub przyciemnianie kopii

background image

rozja nianie lub przyciemnianie kopii

Do ustawienia jasnoBci wykonywanych kopii naley uyć opcji Ja niej/
Ciemniej.

1

Naciskaj przycisk Kopiuj, a zostanie wyBwietlona opcja Ja niej/
Ciemniej.
Zakres wartoBci opcji Ja niej/Ciemniej jest przedstawiany w postaci kółka
na skali widocznej na wyBwietlaczu panelu przedniego.

2

NaciBnij przycisk

, aby rozjaBnić kopi' lub przycisk

, aby j8

przyciemnić.
Kółko przesuwa si' w lewo lub w prawo, w zalenoBci od naciBni'tego
przycisku strzałki.

3

NaciBnij przycisk Enter, aby zaakceptować ustawienie.

4

NaciBnij Start, Mono lub Start, Kolor.