HP Officejet 4110 - kopiowanie

background image

kopiowanie

1

UmieBć odpowiedni papier w podajniku.

2

Załaduj oryginał.

3

NaciBnij przycisk Kopiuj.

4

WprowadJ liczb' kopii przy uyciu klawiatury lub przycisków

lub

.

5

NaciBnij Start, Mono lub Start, Kolor.

Wskazówka: Aby wykonać pojedyncz8 kopi', naciBnij przycisk
Kopiuj, a nast'pnie przycisk Start, Mono lub Start, Kolor.

Uwaga: SprawdJ, czy w urz8dzeniu HP Officejet zainstalowany jest
pojemnik z tuszem kolorowym. Podczas kopiowania musz8 być
zainstalowane obydwa pojemniki.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 4

18