HP Officejet 4110 - opcje kopiowania

background image

opcje kopiowania

Ponisza lista zawiera opcje dost'pne po naciBni'ciu przycisku Kopiuj.

Oryginał

Dopasuj do Strony

Zwykły Papier
Papier Fotograficzny
Folia

Rozmiar
rzeczywisty
Niestandardowy
100%
Cała strona 91%
Legal > Ltr 72%

Zmniejsz/Powi'ksz

Rodzaj Papieru

Nie
Tak

Tekst
Fotograficzna
Mieszane
Brak

Poprawa JakoBci

Nowe Ustawienia

DomyBlne

Letter
Legal
A4

Kopiuj Rozmiar

Papieru*

*Rozmiary róni8 si' w zalenoBci od kraju/
regionu.

JaBniej/Ciemniej

Normalna
Szybka
Najlepsza

JakoBć Kopii

Aby przewin8ć opcje kopiowania, naciskaj przycisk Kopiuj.

Naciskaj

i

, aby przejBć do potrzebnego

ustawienia w opcjach kopiowania.
NaciBnij przycisk Enter, aby zaakceptować ustawienie.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 4

22

background image

5

23