HP Officejet 4110 - przekazywanie faksów na inny numer

background image

przekazywanie faksów na inny numer

Dzi'ki opcji przekazywania faksów otrzymany faks mona wysłać na inny
numer faksu w ci8gu nast'pnych 24 godzin.

przekazywanie faksów z panelu przedniego

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 3, a nast'pnie 7.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Podstawowe Ustawienia Faksu,
a nast'pnie wybranie opcji Przesyłanie Faksu – Tylko Mono.

3

Po wyBwietleniu monitu podaj Numer Faksu, na który chcesz przesłać faks.

4

NaciBnij przycisk Enter.

5

Korzystaj8c z klawiatury numerycznej, wprowadJ Dat! Wysyłania.

6

Korzystaj8c z klawiatury numerycznej, wprowadJ Godzin! Wysyłania.

7

Po wyBwietleniu monitu naciBnij przycisk 1, aby wybrać opcj' AM (przed
południem) lub przycisk 2, aby wybrać opcj' PM (po południu).

8

Korzystaj8c z klawiatury numerycznej, wprowadJ Dat! Zatrzymania.
Na wyBwietlaczu pojawi si' napis Przekierowywanie Faksu Wł#czone.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 6

32