HP Officejet 4110 - automatyczne ponowne wybieranie numeru

background image

automatyczne ponowne wybieranie numeru

Urz8dzenie HP Officejet mona skonfigurować w taki sposób, aby
automatycznie ponawiało wybieranie, jeBli numer jest zaj'ty lub nie
odpowiada. JeBli faks został wysłany z komputera, to komputer musi być
wł8czony, aby mona było poprawnie przeprowadzić ponawianie.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 4.
Wybrane zostanie menu Zaawansowane Ustawienia Faksu.

3

Wybierz jedn8 z poniszych opcji:
– NaciBnij przycisk 3.

Wybrana zostanie opcja Ponowne Wybieranie – Sygnał Zaj!to ci.
DomyBlnym ustawieniem funkcji Ponowne Wybieranie – Sygnał
Zaj!to ci jest Powtórne Wybieranie.

– NaciBnij przycisk 4.

Wybrana zostanie opcja Ponowne Wybieranie – Brak Odpowiedzi.
DomyBlnym ustawieniem funkcji Ponowne Wybieranie – Brak
Odpowiedzi jest Brak Powtórnego Wybierania.

4

NaciBnij przycisk Enter.

5

NaciBnij przycisk

, aby wybrać opcj' Powtórne Wybieranie lub Brak

Powtórnego Wybierania.

6

NaciBnij przycisk Enter.