HP Officejet 4110 - zmiana ustawień i korzystanie z funkcji szybkiego wybierania przed wysłaniem faksu

background image

zmiana ustawie' i korzystanie z funkcji szybkiego wybierania przed
wysłaniem faksu

1

Załaduj oryginały do podajnika automatycznego (ADF).
Dalsze informacje na ten temat mona znaleJć w sekcji ładowanie
oryginałów na str. 9.

2

WprowadJ numer faksu z klawiatury lub naciskaj przycisk Szybkie
Wybieranie, dopóki nie pojawi si' odpowiednia pozycja szybkiego
wybierania.
Dalsze informacje na temat szybkiego wybierania zawiera sekcja
ustawianie szybkiego wybierania w Pomocy dla programu Obrazy
i Fotografie HP.

3

NaciBnij przycisk Enter.

4

Naciskaj przycisk Faksuj, aby przewin8ć opcje faksu.

5

Po wyBwietleniu opcji, której ustawienie chcesz zmienić, naciskaj przycisk

, aby przewijać opcje ustawieH.

6

Po wyBwietleniu ustawienia, które chcesz zmienić, naciBnij Enter, aby je
zaakceptować.

7

NaciBnij przycisk Start, Mono lub Start, Kolor.