HP Officejet 4110 - wysyłanie faksu kolorowego

background image

wysyłanie faksu kolorowego

Istnieje moliwoBć wysyłania i odbierania faksów kolorowych do oraz
odbierania z innych urz8dzeH faksuj8cych w kolorze. JeBli wysyłasz faks
z panelu przedniego, a urz8dzenie HP Officejet wykryje, e odbiorca ma
monochromatyczne urz8dzenie faksuj8ce, to faks zostanie wysłany jako czarno-
biały. JeBli wysyłasz faks z programu, a urz8dzenie HP Officejet wykryje, e
odbiorca ma monochromatyczne urz8dzenie faksuj8ce, to urz8dzenie
HP Officejet proponuje wysłanie faksu czarno-białego.

Z faksowania w kolorze zaleca si' korzystać jedynie w przypadku kolorowych
oryginałów. Kolorowe oryginały naley załadować do podajnika
automatycznego; kolorowego faksu nie mona wysłać z pami'ci za pomoc8
funkcji skanowania i faksowania. Kolorowe faksy do wielu odbiorców mona
wysyłać z Nawigatora lub programu.

wysyłanie kolorowego faksu z panelu przedniego

1

Załaduj oryginały do podajnika automatycznego (ADF).
Dalsze informacje na ten temat mona znaleJć w sekcji ładowanie
oryginałów na str. 9.

2

WprowadJ numer faksu z klawiatury lub naciskaj przycisk Szybkie
Wybieranie, dopóki nie pojawi si' odpowiednia pozycja szybkiego
wybierania.
Dalsze informacje na temat tworzenia pozycji szybkiego wybierania
zawiera sekcja ustawianie szybkiego wybierania w Pomocy dla programu
Obrazy i Fotografie HP.

3

NaciBnij Start, Kolor.

background image

instrukcja obsługi

korzystanie z funkcji faksu

27