HP Officejet 4110 - anulowanie zaplanowanego faksu

background image

anulowanie zaplanowanego faksu

Istnieje moliwoBć anulowania faksu zapisanego w pami'ci lub właBnie
wysyłanego.

NaciBnij przycisk Anuluj, aby anulować zaplanowany faks.