HP Officejet 4110 - sprawdzanie sygnału wybierania

background image

sprawdzanie sygnału wybierania

Zanim zaczniesz korzystać z faksu, sprawdJ, czy ustanowiono poł8czenie.

1

NaciBnij przycisk Faksuj.

2

Posłuchaj, czy jest sygnał wybierania.

3

JeBli nie słyszysz sygnału wybierania, sprawdJ poł8czenie.

4

NaciBnij przycisk Anuluj, aby zakoHczyć poł8czenie.