HP Officejet 4110 - wprowadzanie podstawowych ustawień faksu z panelu przedniego

background image

wprowadzanie podstawowych ustawie' faksu z panelu
przedniego

Do konfigurowania wszystkich podstawowych ustawieH faksu zalecane jest
korzystanie z Kreatora Instalacji Faksu w oprogramowaniu urz8dzenia
HP Officejet; mona je take otworzyć z panelu przedniego.

Uwaga: W Stanach Zjednoczonych wymagane jest umieszczanie
nazwiska i numeru telefonu na wszystkich faksach. Minimalne zalecane
ustawienia opisano w poniszych cz'Bciach.