HP Officejet 4110 - ustawianie szybkiego wybierania

background image

ustawianie szybkiego wybierania

Korzystaj8c z urz8dzenia HP Officejet lub komputera mona cz'sto uywanym
numerom faksów przypisać własne pozycje. Dzi'ki temu moliwe jest
wybieranie tych numerów za pomoc8 przycisku Szybkie Wybieranie z panelu
przedniego i jedno- lub dwucyfrowego numeru pozycji. Utworzyć mona nawet
100 pojedynczych pozycji szybkiego wybierania (maksymalna iloBć w
niektórych modelach to 70).

Zalecanym sposobem ustawiania szybkiego wybierania jest konfiguracja za
pomoc8 programu.

Uwaga: Pozycj' szybkiego wybierania mona skojarzyć tylko z jednym
numerem telefonu; grupy szybkiego wybierania nie s8 obsługiwane.

Dalsze informacje mona znaleJć w sekcji ustawianie szybkiego wybierania w
pomocy dla programu obrazy i fotografie hp.