HP Officejet 4110 - zmiana rozdzielczości

background image

zmiana rozdzielczo ci

RozdzielczoBć wpływa na szybkoBć transmisji i jakoBć faksowanych
dokumentów.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 6

30

zmiana rozdzielczo ci z panelu przedniego

1

Załaduj oryginały do podajnika automatycznego (ADF).

2

WprowadJ numer faksu z klawiatury lub naciskaj przycisk Szybkie
Wybieranie, dopóki nie pojawi si' odpowiednia pozycja szybkiego
wybierania.

3

NaciBnij przycisk Enter.

4

Naciskaj przycisk Faksuj, aby przewin8ć opcje faksu.

5

Zatrzymaj przewijanie po wyBwietleniu menu Rozdzielczo ć.

6

Naciskaj przycisk

, dopóki nie pojawi si' odpowiednia opcja

rozdzielczoBci (Standardowa, Fotograficzna, Wysoka, Bardzo Wysoka).

7

NaciBnij przycisk Enter.
Urz8dzenie HP Officejet wysyła faksy w maksymalnej rozdzielczoBci
obsługiwanej przez urz8dzenie odbiorcze.
Wybieraj8c opcj' Fotograficzna pami'taj, e wtedy faksowanie trwa
dłuej. Podczas faksowania zdj'ć zaleca si' wybranie opcji
Fotograficzna.