HP Officejet 4110 - zmiana kontrastu

background image

zmiana kontrastu

ZmieH to ustawienie, jeBli chcesz, eby czarno-biały faks był ciemniejszy lub
jaBniejszy ni oryginał.

zmiana kontrastu faksu z panelu przedniego

1

Załaduj oryginały do podajnika automatycznego (ADF).

2

WprowadJ numer faksu z klawiatury lub naciskaj przycisk Szybkie
Wybieranie, dopóki nie pojawi si' odpowiednia pozycja szybkiego
wybierania.

3

NaciBnij przycisk Enter.

4

Naciskaj przycisk Faksuj, aby przewin8ć opcje faksu.

5

Zatrzymaj przewijanie po wyBwietleniu menu Ja niej/Ciemniej.
Przedział wartoBci pojawi si' na wyBwietlaczu jako kółko na skali.

6

NaciBnij przycisk

, aby rozjaBnić faks lub przycisk

– aby go

przyciemnić.
NaciBni'cie przycisku powoduje, e kółko przesuwa si' w lewo lub w
prawo.

7

NaciBnij przycisk Enter, aby zaakceptować wybrane ustawienie.

background image

instrukcja obsługi

korzystanie z funkcji faksu

31