HP Officejet 4110 - regulacja rozdzielczości i kontrastu

background image

regulacja rozdzielczo ci i kontrastu

W przypadku dokumentów wysyłanych urz8dzenie HP Officejet umoliwia
zmian' rozdzielczoBci i kontrastu.