HP Officejet 4110 - menu ustawień dla poleceń faksowania

background image

menu ustawie' dla polece' faksowania

Ponisze ustawienia faksu s8 dost'pne w menu Ustawienia.

1:Ustawienia
SprawozdaH
Automatycznych

2: Wzorzec
Sygnału Dzwonka

3:Ponowne
Wybieranie –
Sygnał Zaj'toBci

4:Ponowne
Wybieranie –
Brak Odpowiedzi

5:Automatyczne
Zmniejszanie

6:Kopia Zapasowa
Faksu

7:Tryb Korekcji
Bł'dów

3:Podstawowe

Ustawienia Faksu

NaciBnij przycisk

Ustawienia

, aby wyBwietlić opcje menu.

NaciBnij przyciski

i

, aby przejBć do odpowiedniego

ustawienia.
NaciBnij przycisk

Enter

, aby zaakceptować ustawienie.

1:Data i Godzina

2:Nagłówek Faksu

3:Dzwonków do
Odebrania

4:Rozmiar Papieru

5:Wybieranie
Tonowe/Impulsowe

6:GłoBnoBć
Dzwonka i
Brz'czyka

7:Przesyłanie Faksu
– Tylko Mono

2:Ustaw. Szybkiego

Wybierania

1:Osoba – Szybkie
Wybieranie

2:UsuH Szybkie
Wybieranie

3:Drukuj List'
Szybkiego
Wybierania

4:Zaawansowane

Ustawienia Faksu

background image

7

39