HP Officejet 4110 - drukowanie sprawozdań

background image

drukowanie sprawozda'

Urz8dzenie HP Officejet mona skonfigurować w taki sposób, aby dla kadego
wysyłanego i odbieranego faksu drukowane były sprawozdania o bł'dach i
potwierdzenia. W razie potrzeby sprawozdania mona równie drukować
r'cznie.