HP Officejet 4110 - korzystanie z funkcji faksu

background image

korzystanie z funkcji faksu

Urz8dzenie HP Officejet umoliwia:

Wysyłanie i odbieranie faksów na papierze

Wysyłanie faksów z komputera (opisane w Pomocy dla programu Obrazy
i Fotografie HP).

Wysyłanie i odbieranie kolorowych faksów

Funkcje faksu dost!pne s# tylko w niektórych urz#dzeniach HP Officejet.