HP Officejet 4110 - opcje menu ustawień

background image

opcje menu ustawie'

Za pomoc8 przycisku Ustawienia mona uzyskać dost'p do poniszych opcji.

1:Ostatnia

Transakcja

2:Dziennik Faksu

3:Lista Szybkiego

Wybierania

4:Raport z

Autotestu

5:Ustawienia

SprawozdaH
Automatycznych

1:Drukuj Raport

Korzystaj8c z polecenia Ustawienia mona wyBwietlić opcje
Drukuj Raport, Ustawianie Szybkiego Wybierania,
Podstawowe Ustawienia Faksu, Zaawansowane
Ustawienia Faksu
oraz Konserwacja.

NaciBnij przyciski

i

, aby przejBć do odpowiedniego

ustawienia.
NaciBnij przycisk

Enter

, aby zaakceptować ustawienie.

1:OczyBć

Pojemniki z
Tuszem

2:Wyrównaj

Pojemniki z
Tuszem

3:Przywróć

Ustawienia
Fabryczne

4:Drukowanie

Faksów z
Pami'ci

5:Ustaw J'zyk i

Kraj/Region

6:Ustaw SzybkoBć

Przewijania

7:Ustawianie

Czasu
OpóJnienia
Monitu

5:Konserwacja

2:Ustawianie

Szybkiego

Wybierania

3:Podstawowe

Ustawienia Faksu

4:Zaawansowane

Ustawienia Faksu

1:Osoba –

Szybkie
Wybieranie

2:UsuH Szybkie

Wybieranie

3:Drukuj List'

Szybkiego
Wybierania

1:Data i

Godzina

2:Nagłówek

Faksu

3:Dzwonków do

Odebrania

4: Rozmiar

Papieru

5:Wybieranie

Tonowe/
Impulsowe

6:GłoBnoBć

Dzwonka i
Brz'czyka

7:Przesyłanie

Faksu – Tylko
Mono

1:Ustawienia

SprawozdaH
Automatycznych

2: Wzorzec

Sygnału
Dzwonka

3:Ponowne

Wybieranie –
Sygnał Zaj'toBci

4:Ponowne

Wybieranie –
Brak
Odpowiedzi

5:Automatyczne

Zmniejszanie

6:Kopia

Zapasowa Faksu

7:Tryb Korekcji

Bł'dów

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 7

46

background image

8

47