HP Officejet 4110 - obsługa pojemników z tuszem

background image

obsługa pojemników z tuszem

Przed wymian8 lub rozpocz'ciem czyszczenia pojemnika z tuszem naley
zapoznać si' z nazwami cz'Bci i sposobem post'powania z pojemnikiem.