HP Officejet 4110 - drukowanie raportu z autotestu

background image

drukowanie raportu z autotestu

JeBli wyst'puj8 problemy z drukowaniem, przed rozpocz'ciem czyszczenia
urz8dzenia lub przed wymian8 pojemników z tuszem naley wydrukować
Raport z Autotestu. Zawiera on przydatne informacje o pojemnikach z tuszem,
w tym o ich stanie.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 1, a nast'pnie 4.
Spowoduje to kolejno otwarcie menu Drukuj Raport i wybranie opcji
Raport z Autotestu.

3

NaciBnij Start, Mono lub Start, Kolor.
Urz8dzenie HP Officejet drukuje Raport z Autotestu.

background image

instrukcja obsługi

konserwacja urz8dzenia hp officejet

41