HP Officejet 4110 - korzystanie z pojemników z tuszem

background image

korzystanie z pojemników z tuszem

Aby zapewnić najlepsz8 jakoBć wydruku przy uyciu urz8dzenia HP Officejet,
naley wykonać kilka prostych czynnoBci konserwacyjnych, a gdy na
wyBwietlaczu na panelu przednim pojawi si' odpowiedni komunikat, wymienić
pojemniki z tuszem.