HP Officejet 4110 - czyszczenie obudowy

background image

czyszczenie obudowy

Do wycierania kurzu, smug i plam z obudowy naley uywać mi'kkiej,
wilgotnej, szmatki, która nie pozostawia włókien. Wn'trze urz8dzenia nie
wymaga czyszczenia. Wszelkie płyny naley przechowywać z dala od
wewn'trznej cz'Bci urz8dzenia i panelu przedniego.