HP Officejet 4110 - konserwacja urządzenia hp officejet

background image

konserwacja urz#dzenia hp officejet

W tej cz'Bci zostały przedstawione zalecenia dotycz8ce utrzymywania
urz8dzenia HP Officejet w najlepszym stanie technicznym. Opisane procedury
konserwacyjne naley wykonywać, gdy zajdzie taka potrzeba.