HP Officejet 4110 - zasilanie

background image

zasilanie

Pobór mocy: maksymalnie 75 W

Napi'cie Zasilania (WejBciowe): od 100 do 240 V, pr8d zmienny, z uziemieniem

Cz'stotliwoBć WejBciowa: od 50 do 60 Hz

Pr8d: maks. 1 A