HP Officejet 4110 - zwrot urządzenia hp officejet do serwisu

background image

zwrot urz#dzenia hp officejet do serwisu

Przed odesłaniem urz8dzenia HP Officejet do serwisu zadzwoH do działu Obsługi
Klientów HP. Opis czynnoBci, jakie naley wykonać przed nawi8zaniem kontaktu z
działem Obsługi Klientów, zawiera sekcja obsługa klientów firmy hp na str. 53.

11

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 11

60