HP Officejet 4110 - obsługa gwarancyjna

background image

obsługa gwarancyjna

obsługa ekspresowa

Aby skorzystać z ekspresowej obsługi serwisowej firmy HP, naley skontaktować si'
z Punktem Obsługi Technicznej HP lub Punktem Obsługi Klientów HP w celu
przeprowadzenia podstawowej diagnostyki. Opis czynnoBci, jakie naley wykonać przed
nawi8zaniem kontaktu z działem Obsługi Klientów, zawiera sekcja obsługa klientów
firmy hp na str. 53.
JeBli potrzebna jest prosta wymiana cz'Bci, któr8 zwykle przeprowadza si' samodzielnie,
wysyłk' takiej cz'Bci mona wykonać ekspresowo. W takim przypadku firma HP uiBci
z góry opłat' za wysyłk', cło i podatki, udzieli telefonicznej porady dotycz8cej wymiany
cz'Bci i opłaci wysyłk', cło i podatki za kad8 cz'Bć, o której zwrot poprosi.
Punkt Obsługi Klientów HP moe skierować klientów do autoryzowanych punktów
serwisowych, które s8 upowanione przez firm' HP do naprawy produktów HP.