HP Officejet 4110 - informacje o gwarancji

background image

informacje o gwarancji

HP Officejet 4100 series
Okres Ograniczonej Gwarancji (sprz't i robocizna): 1 rok
Okres Ograniczonej Gwarancji (noBniki CD): 90 dni
Okres Ograniczonej Gwarancji (pojemniki z tuszem): Do momentu zuycia atramentu HP
lub upłyni'cia terminu gwarancji podanego na pojemniku.