HP Officejet 4110 - zamawianie materiałów

background image

zamawianie materiałów

Aby zamówić takie materiały eksploatacyjne, jak papier HP Premium
Inkjet Paper, klisze HP Premium Inkjet Transparency Film, noBniki HP Iron-
On T-shirt Transfer paper, lub karty HP Greeting Cards, naley przejBć na
witryn'

www.hpshopping.com

Aby złoyć zamówienie spoza USA i Kanady, wybierz opcj' inne kraje,
a nast'pnie kliknij Tak, aby opuBcić witryn' hpshopping.com. Z tej
witryny mona przejBć na strony hpshopping.com w odpowiedniej wersji
j'zykowej.