HP Officejet 4110 - ustawianie rodzaju papieru 

background image

ustawianie rodzaju papieru

Aby uyć innego rodzaju papieru, np. papieru fotograficznego, folii, noBnika do
nadruków na koszulki lub broszur, załaduj go do podajnika. Aby zapewnić
najlepsz8 jakoBć druku, naley zmienić ustawienia rodzaju papieru.

HP zaleca stosowanie ustawieH rodzaju papieru zgodnych z faktycznie
uywanym noBnikiem.

To ustawienie dotyczy wył8cznie opcji kopiowania. Aby zmienić rodzaj papieru
do drukowania z komputera, ustaw właBciwoBci w oknie dialogowym Drukuj.

1

Naciskaj przycisk Kopiuj, a zostanie wyBwietlona opcja Rodzaj Papieru.

2

Naciskaj przycisk

, dopóki nie pojawi si' odpowiedni rodzaj papieru.

3

NaciBnij przycisk Enter, aby wybrać wyBwietlany rodzaj papieru.