HP Officejet 4110 - ładowanie papieru fotograficznego 102 x 152 mm 

background image

ładowanie papieru fotograficznego 102 x 152 mm

Poniej przedstawiono sposób ładowania papieru fotograficznego
102 x 152 cm do urz8dzenia HP Officejet.

1

UsuH papier z podajnika i wsuH do niego stos papieru fotograficznego a
do oporu.
SprawdJ, czy arkusze s8 skierowane stron8 do drukowania do dołu.
JeBli uywany papier fotograficzny ma perforowane zakładki, ładuj go
zakładkami skierowanymi do zewn8trz.

2

DosuH prowadnic' szerokoBci papieru do kraw'dzi papieru
fotograficznego.
SprawdJ, czy papier fotograficzny mieBci si' w podajniku (nie naley go
przepełniać).

background image

instrukcja obsługi

ładowanie oryginałów i papieru

13

Uwaga: Przed drukowaniem sprawdJ, czy ustawiono rodzaj i rozmiar
papieru. Patrz sekcje ustawianie rodzaju papieru na str. 15 i ustawianie
rozmiaru papieru na str. 15.