HP Officejet 4110 - ładowanie kartek pocztowych 

background image

ładowanie kartek pocztowych

Poniej przedstawiono sposób ładowania kartek pocztowych.

1

UsuH papier z podajnika i wsuH do niego stos kartek a do oporu.
SprawdJ, czy arkusze s8 skierowane stron8 do drukowania do dołu.

2

DosuH prowadnic' szerokoBci papieru do kraw'dzi kartek.
SprawdJ, czy karty mieszcz8 si' w podajniku (nie naley go przepełniać).