HP Officejet 4110 - ładowanie oryginałów i papieru 

background image

ładowanie oryginałów i papieru

Kopie mona wykonywać z oryginałów umieszczonych w automatycznym
podajniku dokumentów (ang. Automatic Document Feeder – ADF). Mona przy
tym drukować i kopiować na papierach o rónym rodzaju, gramaturze,
formacie, a take na foliach. Istotn8 kwesti' stanowi jednak wybór właBciwego
rodzaju papieru oraz upewnienie si', e jest on prawidłowo włoony
i nieuszkodzony.